Craps regler

I Craps spiller du på udfaldet af to terininger, der kastes. Du kan spille på mange forskellige kombinationer – lidt ligesom det er tilfældet i Roulette. Du kan også spille mod andre spillere i spillet, hvilket gør Craps til et socialt og hyggeligt casino spil, som du kan få mange timer til at gå med.

 

Hvor kan jeg spille craps i 2018?

Nyhed 2018! Craps er kommet til Danmark; 2 nye casinoer er kommet til Danmark i slutningen af sidste år, og de tilbyder begge Craps, som ellers ikke har været tilbudt i Danmark. Vegaswinner casino er lynhurtigt blevet Danmarks nye populære casino og de tilbyder craps. Derudover er søster casinoet Glueckdrueck casino også kommet til Danmark, og de tilbyder som et af de eneste danske casinoer, craps! Spil craps på Eucasino og læs mere om casinoet i vores casino anmeldese af Eu casino.

Reglerne i Craps

Det første kast med terningerne i en runde kaldes “ the come out roll.” Den indledende åbningsindsats i dette spil terninger, indsat umiddelbart før “the come out roll” kaldes “the pass line bet”. Et “pass line bet” vinder med det samme, hvis terningernes øjne tilsammen viser 7 eller 11, og taber hvis øjnene viser 2 (snake eyes) 3 (cross eyes)
eller 12 (box cars).

Hvis 4, 5, 6, 8, 9 eller 10 er summen af terningernes øjne i “the come out roll” bliver dette antal “the point” (det åbne tal). Markeringen (Som regel “ON”) viser, at det åbne tal er blevet etableret “4, 5, SIX, 8, NINE eller 10”.

Kasteren (banken) fortsætter nu med at kaste terningerne, indtil han rammer “the point” (det åbne tal) eller 7 for at slutte spillet. Hvis kasteren rammer det åbne tal først, vil et “pass line bet” vinde. Men hvis kasteren kaster og øjnene viser 7 først (“sevens out”), vil “pass line bet” så tabe.

For at slutte en spillerunde og opløse “pass line bets” skal kasteren slå enten det åbne tal, eller tallet 7 efter “the come out roll”. Der er altid en mulighed for at et spil kan forløbe en hel aften, Dette er set og forekommer, hvis kasteren hverken kaster det åbne tal eller 7.

“Pass line bets” kan ikke vindes før det åbne tal er vist som antal øjne i et kast, ligeledes kan en sådan indsats heller ikke tabes før 7 er kastet. Dette er fordi ikke-færdigspillede “pass line bets” ikke må fjernes fra spillebordet. Spilleren må vente på at det åbne tal rammes, eller tallet 7 rammes for at få bestemt spillets udfald.

Har du brug for lige at få det visualiseret, så se med på videoen her

Craps strategi – Hvordan skal jeg placere mine bets?

Terningespillet Craps bliver, af mange, regnet for at være det primære spil for rigtige gamblere. Terningspillet har en lang historie bag sig, og mange mener, at det er et meget svært spil at lære, men sandheden er såmænd bare, at der er en stor variation af indsatsmuligheder. Craps er uhyggeligt enkelt.

En del af din craps strategi kan være grundigt at overveje, hvor du kan placere dine bets, i stedet for at blive grebet af stemningen omkring bordet.

Typer af Craps bets og deres odds

Craps Pass Line bets

 • Et “pass line bet” placeres i feltet ved navn “PASS LINE” på terningbordet før “the come out roll” (D.v.s. det første kast med terningerne i et nyt spil).
 • En indsats på “pass line” feltet vindes, hvis “the come out roll” er 7 eller 11, og taber hvis kastet lander på 2. 3 eller 12.
  Hvis terningernes øjne viser 4, 5, 6, 8, 9 eller 10, vil dette tal blive “the point” (det åbne tal).
 • For at vinde et “pass line bet”, skal kasteren (banken) kaste det åbne tal før han kaster og rammer summen 7. Hvis kasteren kaster 7 før han kaster det åbne tal, vil dit “pass line bet” tabe.
 • Når man vinder på et “pass line bet” betales der som regel lige penge (1 til 1). Så snart det åbne tal er etableret, kan man ikke fjerne eller reducere et “pass line bet”. De kan kun tilbageføres efter der er kastet det åbne tal eller tallet 7.

Ikke “pass line bets”

 • Et “ikke pass line bet” (don’t pass line bet), er det modsatte af et “pass line bet”, og det skal placeres på terningbordet i feltet “Don’t Pass Bar” før “the come out roll”.
 • Hvis kasteren kaster 2 eller 3 i første kast (“the come out roll”) vil en “ikke pass line bet” vinde. Men hvis det første kast er 7 eller 11, vil “ikke pass line bet” så tabe. Hvis “the come out roll” er 12, vil et “ikke pass line bet” resultere i en lige (push) og indsatsen tilbageføres til spilleren.
 • Hvis “the come out roll” er 4, 5, 6, 8, 9 eller 10, vil denne sum blive det åbne tal. Så snart det åbne tal er etableret, vil “ikke pass line bets” vinde, hvis kasteren kaster en 7’er før han kaster summen af det åbne tal. Hvis kasteren kaster det åbne tal før han kaster 7, vil “ikke pass line bets” så tabe.
 • Udbetalingen på et “ikke pass line bet” er som regel lige (1 til 1).
 • Modsat til “pass line bets” kan “ikke pass line bets” fjernes og reduceres.

Come bets i online Craps

 • Et “come bet” er placeret i “COME” feltet på terningbordet før et hvilket som helst kast med terningerne, når det åbne tal er blevet etableret under “the come out roll”.
 • Reglerne for “come” indsatser er essentielt de samme som for “pass line bets”. “Come bets” vinder, hvis summen af kasterens næste kast er 7 eller 11 og taber hvis summen er 2, 3 eller 12.
 • Hvis kasteren kaster 4, 5, 6, 8, 9 eller 10, vil dette tal blive til det åbne tal og dealeren vil flytte “the come bet” fra “COME” feltet på terningbordet til feltet der svarer til det åbne tal: “4, 5, SIX, 8, NINE eller 10”. Hvis kasteren kaster det åbne tal “the come point” igen før han kaster 7, vil “the come bet” udbetale lige penge. “The come bet” vil altså blive stående indtil “the come point” (åbne tal) eller tallet 7 er kastet.
 • Ligesom ved “the pass line bet” må “come bets” ikke fjernes eller reduceres. Disse kan kun tilbageføres, hvis der kastes det åbne tal eller tallet 7.

Don’t come bets i craps

 • Et “don’t come bet” er i realiteten det modsatte af et “come bet”. Dette “bet” placeres efter “the come out roll” i feltet “Don’t Come Bar” på spillebordet.
 • “Don’t come bets” vinder, når kasteren kaster enten 2 eller 3, og taber hvis der kastes 7 eller 11. Hvis der kastes 12 vil dette “bet” blive returneret til spilleren i en såkaldt “Push”. Hvis summen af kastet er 4, 5, 6, 8, 9 eller 10, vil det kastede tal blive etableret som “the come point”.
 • Dealeren vil flytte “the don’t come bet” fra “the don’t come bar”, til en “uppermost bar” over feltet, der viser de forskellige “come points”: 4, 5, SIX, 8, NINE eller 10.
 • Efter “the come point” er blevet etableret vinder “don’t come bets” som regel lige penge hvis der kastes 7, og taber hvis “the come point” kastes.
 • “Don’t come bets” vil være spilbare, indtil der bliver kastet enten “the come point” tallet eller en 7’er. Ikke færdiggjorte “don’t come bets” er mulige at fjerne.

Pass line odds bet

 • Når et “pass line odds bet” vinder udbetales der normalt efter følgende odds: 2 til en ved et kast på 4 eller 10. 3 til 2 ved et kast på 5 eller 9 og 6 til 5 ved et kast på 6 eller 8.
 • Modsat det ordinære “pass line bet” er det muligt at fjerne uendte “pass line odds bet”.

Don’t Pass Line Odds bets

 • Når et ” don’t pass line odds bet” vinder, udbetales der normalt efter følgende odds: 1 til 2 ved et kast på 4 eller 10. 2 til 3 ved et kast på 5 eller 9 og 5 til 6 ved et kast på 6 eller 8.
 • Det er muligt at fjerne et uendt “don’t pass line odds bet”.

Craps Bet typer – fortsat

Come Odds Bets

 • Efter “the come point” er blevet etableret, placeres et “come odds bet” under dit “come bet” i feltet der viser de forskellige “comp point”: “4, 5, SIX, 8, NINE eller 10″.
 • Når et “come odds bet” vinder udbetales som regel følgende odds: 2 til 1 ved et kast på 4 eller 10. 3 til 2 ved et kast på 5 eller 9 og 6 til 5 ved et kast på 6 eller 8.
 • Modsat det ordinære “come bet” er det muligt at fjerne et uendt “come odds bet”. I terningspillet er “come odds bets” inaktive under forkerte “come out rolls”.

Craps Field bets

 • Et “field bet” er en indsats på, at det næste kast med terningerne vil blive enten 2, 3, 4, 9, 10, 11 eller 12.
 • Indsatsen placeres i feltet “FIELD” på terningbordet inden det første kast påbegyndes. Hvis kastet bliver 3, 4, 9, 10 eller 11 vinder et “field bet” lige penge. Hvis der kastes 2 eller 12 vinder et “field bet” 2 til 1. Hvis der kastes 5, 6, 7 eller 8, vil et “field bet” tabe.

Big 6 and Big 8 Bets

 • Et “big 6 bet” er en indsats på, at summen 6 vil blive kastet før 7.
 • Ligesom et “big 8 bet” er en indsats på, at summen 8 vil blive kastet før en 7’er.
 • Et “big 6 bet” eller et “big 8 bet” placeres i enten “6” eller “8” feltet på terningbordet.

Place Bets

 • Der findes to typer af “place bets” et “place win bet” og et “place lose bet”:
 • Et “place win bet” er en indsats på at enten 4, 5, 6, 8, 9 eller 10 vil blive kastet før en 7’er.
 • Et “place lose bet” er en indsats på, at der vil blive kastet en 7’er før 4, 5, 6, 8, 9 eller 10.

Buy Bets

 • Et “bye bet” er en indsats på, at enten 4, 6, 8, 9 eller 10 vil blive kastet før en 7’er. Indsatsen “buy bet” vil blive dækket af et “BUY” mærke for at tydeliggøre det fra et “come bet”.
 • I terningspillet er “buy bets” inaktive under forkerte “come out rolls”.

Lay Bets

 • Et “lay bet” er i realiteten det modsatte af et “buy bet”.
 • Et “lay bet” er en indsats på, at der vil blive kastet en 7’er før 4, 6, 8, 9 eller 10.
 • “Lay bets” er aktive samtidig med at “come out roll” kastes. Uendte “lay bets” er som regel mulig at fjerne.

Any 7 Bets

 • Et “any 7 bet” er en indsats på, at det næste kast med terningerne bliver en 7’er.
 • Denne indsats kan anvendes ved alle første kast.
 • Indsatsen placeres i “Seven” feltet og hvis en 7’er kommer ud, vinder du normalt 4 gange din indsats.

Any 11 Bets

 • Et “any 11 bet” er en indsats på, at det næste kast med terningerne bliver 11.
 • Denne indsats kan anvendes ved alle første kast og skal placeres på terningbordet, hvor der ses to terninger, der viser 11. Hvis 11 kommer ud, vinder du normalt 15 gange din indsats.

Any Craps Bets

 • Et “any craps bet” er en indsats på, at det næste kast med terningerne bliver enten 2, 3 eller 12.
 • Denne indsats kan anvendes ved alle første kast og skal placeres i feltet “Any craps” på terningbordet.
 • Hvis 2, 3 eller 12 kommer ud, vinder du normalt 7 gange din indsats.

Horn Bets

 • Et “horn bet” er en indsats på, at det næste kast med terningerne bliver enten 2, 3, 11 eller 12.
 • Denne indsats kan anvendes ved alle første kast og skal placeres i feltet på terningbordet, der viser terningerne med øjne af enten 2, 3, 11 eller 12.
 • Når et “horn bet” vinder, udbetales der normalt 15 til 1 på tallene 3 og 11, samt 30 til 1 på tallene 2 og 12.

Hardways Bets

 • Et “hardway bet” er en indsats på, at der vil blive kastet enten 4, 6, 8 eller 10 med to ens terninger dvs. (2+2, 3+3, 4+4 eller 5+5) før der kastes en 7’er.
 • Denne indsats placeres i det felt på terningbordet, der viser to terninger med tilsvarende øjne.
 • At kaste en sum med to ens terninger kaldes, at kaste på den hårde måde “the hard way”. F.eks. kaldes et kast på 4+4 en “hard 8″, hvorimod et kast der viser 5+3 eller 6+2 kaldes en “easy 8″.
 • Når et “hard bet” vinder, udbetales der normalt 7 til 1 på tallene 4 og 10, samt 9 til 1 på tallene 6 og 8.
 • Det er muligt at fjerne uendte “hardway bets”.

Spil CRAPS og andre terningespil

Er du bidt af terningespil, og kender nogle af de andre casino terningespil perifert, så læs eksempelvis Casinoportalens guide, hvor du kan lære reglerne til det strategiske terningespil Sic Bo.

Du kan også finde andre casino spil regler her på sitet, alt efter hvilke præferencer, du har.

Spil GRATIS craps

På mange casinoer kan du få lov til at spille udvalgte spil gratis, som eksempelvis craps, før du spiller om penge. Det er derfor også muligt at spille gratis craps, på de fleste af de casinoer, der tilbyder craps.

Det er altid en god ide, at spille de gratis prøveversioner af casino spillene, inden du laver indsatser med rigtige penge. På den måde spilder du ikke dine surt optjente lommepenge på spil, som ikke er sjove. Her er craps naturligvis ikke nogen undtagelse. Du skulle jo helst gerne tjene lidt penge, når du spiller på nettet.

Du kan blandt andet spille gratis craps på to af Casinoportalens favoritcasinoer, når det gælder craps, EU Casino og Luna Casino, når du har oprettet en konto.

Er du i forvejen tosset med craps, er det selvfølgelig bare med at komme i gang. Men da det endnu ikke er blandt de mest udbredte spil i Danmark, er der helt sikkert mange spillere derude, som endnu ikke har prøvet kræfter med denne casino klassiker. Hvis du er en af dem, vil vi helt klart anbefale dig at finde et casino, hvor du kan spille gratis craps i prøveversion, så du kan lære alle reglerne og blive fortrolig med spillet, inden du satser rigtige penge.

BONUS: Få 100 MEGA SPINS!!
Spil nu