Reklameinformation
Dette indlæg indeholder referencer til produkter og tjenester fra en eller flere af vores annoncører eller samarbejdspartnere. Hvis du klikker på links til disse produkter eller tjenester, modtager vi muligvis økonomisk kompensation for det.

Privatlivspolitik

Da vi driver virksomhed globalt, kan det være nødvendigt at overføre dine personlige oplysninger til lande uden for den Europæiske Union. Databeskyttelsen og andre love i disse lande er måske ikke så omfattende som i den Europæiske Union.

Vi gør det bedste vi kan for at sikre at dine personlige oplysninger er beskyttet i henhold til vores privatlivspolitik, gennem kontraktmæssige midler (såsom at benytte de standard kontraktklausuler der er godkendt af de relevante regulatorer for dataoverførsel) eller med andre midler (såsom at sikre at den jurisdiktion pålægger tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger til databeskyttelse).

Tredjepart sporingsteknologier

Når du besøger eller får adgang til vores ydelser (fx når du besøger vores websites), så bruger vi (og tillader vi tredjeparter at bruge) web-beacons, cookies, pixels, scripts, tags og andre teknologier (”Sporingsteknologier”).

Disse sporingsteknologier gør det muligt for os automatisk at indsamle oplysninger om dig, om din adfærd online, samt hvilken enhed du bruger (fx computer eller mobil enhed) til forskellige formål, fx for at forbedre navigering for dig på vores ydelser, for at forbedre vores ydelsers ydeevne og tilpasse din oplevelse med vores ydelser. Vi bruger også disse oplysninger til at indsamle statistikker om brugen af vores ydelser, udføre analyser, levere indhold der er skræddersyet til dine interesser og til at levere ydelser til vores brugere, annoncører, udgivere, kunder og partnere.

Vi tillader også at tredjeparter indsamler oplysninger om dig med sporingsteknologier. For at få mere at vide kan du besøge vores cookie-politik.

Tredjeparts ydelser

Mens du bruger ydelserne, kan du løbe ind i links til tredjepart websites, ydelser eller applikationer. Husk på at denne privatlivspolitik ikke gælder for tredjepart websites, ydelser eller applikationer, selvom de kan tilgås, downloades eller på anden måde distribueres gennem ydelserne.

Du skal vide at den slags tredjepart websites, ydelser eller applikationer er uafhængige af denne virksomhed. Vi tager ikke noget ansvar eller erstatningsansvar af nogen art mht. privatlivsanliggender eller noget andet juridisk emne hvad angår sådanne tredjepart websites og/eller ydelser. Vi opfordrer dig til nøje at gennemlæse privatlivspolitikken og brugsbestemmelserne for sådanne tredjepart websites og/eller ydelser, da det er deres betingelser og ikke vores der gælder for enhver af dine interaktioner med sådanne tredjeparter.

Du bør altid nøje gennemgå deres privatlivspraksis inden du giver dine personlige oplysninger til sådanne tredjeparter.

Du antager velvidende og frivilligt alle risici forbundet med brugen af tredjepart websites, ydelser eller applikationer. Du er hermed indforstået med at vi ikke har noget ansvar af nogen art for sådanne tredjeparters websites og din brug af dem.

Opbevaring af personlige oplysninger

Hvis du er tilmeldt med en konto gennem vores ydelser, vil virksomheden opbevare dine personlige oplysninger i hele den periode hvor din konto er aktiv. Desuden opbevarer virksomheden dine personoplysninger i yderligere perioder for at gøre det muligt for virksomheden at opfylde sine juridiske forpligtelser per gældende love eller forordninger, såsom gældende forordninger om gambling, kend din kunde og forordninger imod hvidvaskning af penge.

Desuden kan virksomheden opbevare dine personlige oplysninger i længere perioder, forudsat at denne opbevaring er nødvendig for virksomhedens lovlige interesser, såsom beskyttelse mod bedrageri og regnskabs- og journalføring.

Dine rettigheder

Hvis du er bosiddende i EU eller en anden jurisdiktion der giver dig nedenstående rettigheder, så kan du kontakte os når som helst per e-mail (her), og anmode om:

  1. At få adgang til eller at slette alle personlige oplysninger vedrørende dig
  2. At ændre eller ajourføre personlige oplysninger vedrørende dig (fx hvis du mener at dine personlige oplysninger er forkerte, så kan du bede om at få dem rettet eller slettet). Bemærk at du også kan anmode om at vi skal rette fejl angående dine personlige oplysninger (undtagen i tilfælde hvor det er nødvendigt at beholde oplysningerne i deres oprindelige form ifølge gældende love og forordninger)
  3. At vi begrænser eller ophører med yderligere brug af dine personlige oplysninger
  4. At vi vil fremskaffe de personlige oplysninger du frivilligt har givet os i et maskinlæsbart format

Bemærk at disse rettigheder ikke er absolutte, og at anmodninger er underlagt gældende juridiske krav, inklusive gambling-forordninger og andre juridiske og etiske krav om rapportering og opbevaring af dokumentation. Vi må også rette, erstatte eller fjerne ufuldstændige eller forkerte oplysninger når som helst og efter egen beslutning i henhold til vores interne politik.

Hvordan vi sikrer dine oplysninger

Vi er meget omhyggelige med at indføre og vedligeholde sikkerheden af ydelserne og dine oplysninger. Vi har indført passende fysiske og teknologiske sikkerhedsforanstaltninger for at hjælpe med at forhindre uautoriseret adgang, for at opretholde datasikkerhed og for at bruge de oplysninger vi indsamler online korrekt. Disse sikkerhedsforanstaltninger varierer baseret på følsomheden af de oplysninger vi har indsamlet og gemt.

Vi anvender metoder og kontrolmekanismer der er op til industriens standard for at sikre sikkerheden af brugernes oplysninger, fx:

  • Sikker netværkstopologi der inkluderer forhindring af indtrængning samt firewall-systemer
  • Krypteret kommunikation
  • Bekræftelse og adgangskontrol
  • Eksterne og interne revisionsprøver osv.

Selvom vi tager rimelige foranstaltninger til at beskytte oplysningerne, kan vi ikke være ansvarlige for handlinger fra de personer der skaffer sig uautoriseret adgang eller som misbruger ydelserne, og vi giver ingen garanti, hverken udtrykkelig, underforstået eller på nogen anden måde, at vi kan forhindre en sådan adgang.

Ændringer til privatlispolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik når som helst, derfor bør du hyppigt kigge på denne side. Vi varsler ved væsentlige ændringer til denne privatlivspolitik på ydelserne, og/eller vi sender dig en e-mail til den e-mailadresse du selv har givet os angående sådanne ændringer. Den slags væsentlige ændringer træder i kraft syv (7) dage efter et sådant varsel er udsendt på en af ovenstående metoder. Ellers gælder alle ændringer til denne privatlivspolitik per den skrevne dato for ”sidste revision”, og din fortsatte brug af ydelserne efter datoen for sidste revision betyder at du har accepteret og nu er bundet i aftale om disse ændringer.

Hvor vi kan kontaktes

Hvis du har generelle spørgsmål om ydelserne eller de oplysninger vi indsamler om dig, og om hvordan vi bruger dem, kan du kontakte os via e-mail på info@casinoportalen.dk eller ved at sende et brev til vores EU-repræsentant.

Virksomhedens navn:

Attn:

If you have any general questions about the Services or the information that we collect about you and how we use it, please contact us via email at compliance@reefmedia.com or by sending a letter to our EU representative:

XLMedia PLC

Attn: Data Protection Officer

2 Castle Street St. Helier Jersey, JE2 3RT

____________

Vi gør alt hvad vi kan for at svare inden for en rimelig tidsramme. Du skal være velkommen til at kontakte os når som helst. Hvis du ikke er tilfreds med vores svar, kan du kontakte den relevante databeskyttelsesmyndighed.